Reactie op artikel Vrij Nederland ‘Het succes van AMBER Alerts is eerder een goede lobby dan harde cijfers’

Op 26 oktober publiceerde Vrij Nederland het artikel ‘Het succes van AMBER Alerts is eerder een goede lobby dan harde cijfers’. Dit artikel bevat een groot aantal feitelijke onjuistheden, aannames en omissies, die hieronder worden toegelicht.

Zo wordt er door Vrij Nederland gesteld dat AMBER Alert-oprichter, Frank Hoen, jarenlang bijna 10 miljoen aan “onrechtmatige aanbestedingen” kreeg voor het bouwen en inrichten van het landelijke vermiste kinderenalarm. Dit is onjuist. Het idee om een AMBER Alert-systeem te bouwen en introduceren in Nederland werd bedacht door hem zelf. Dit is dus niet gebeurd in opdracht van de Politie. Frank Hoen en zijn softwarebedrijf bouwden jarenlang aan het systeem, volledig uit eigen zak en op eigen initiatief. Zelfs toen het AMBER Alert-systeem in 2008 werd gelanceerd werden de kosten volledig gedragen door Hoen en Netpresenter. Pas in 2011, toen AMBER Alert te groot werd om 24/7 kosteloos te laten draaien, kreeg Netpresenter steun van het Ministerie. Het bedrag van die subsidie werd vastgesteld op basis van een extern onderzoek door KPMG. Uit het KPMG rapport blijkt dat dit bedrag toen marktconform of zelfs lager dan marktconform was. Deze vergoeding is sindsdien nooit verhoogd, ondanks het feit dat AMBER Alert exponentieel is gegroeid en haar werkzaamheden zeer sterk heeft uitgebreid met o.a. internationale samenwerking. In 2017 werd Netpresenter door de Politie op de hoogte gesteld van de plannen om de dienst vermist-kind-alertering aan te besteden. Deze aanbesteding is echter nooit doorgegaan. Netpresenter heeft dus nooit een onrechtmatige aanbesteding voor AMBER Alert ontvangen.

In het artikel van Vrij Nederland over AMBER Alert wordt ook geschreven dat “Netpresenter 1,8 miljoen euro heeft gekregen voor de merknaam AMBER Alert”. Het klopt dat er 1,8 miljoen is betaald, maar er zijn 2 dingen onjuist. Allereerst is het bedrag zeker niet alleen bedoeld voor de merknaam, maar ook om het alarmeringssysteem klaar te maken voor de overstap naar Burgernet en met name om de internationale dienstverlening van AMBER Alert te continueren en verder te ontwikkelen. Dit werd ook zo door AMBER Alert aan de Tweede Kamer bericht.

Ten tweede is contractueel met de Politie vastgelegd dat het bedrag niet naar Netpresenter maar integraal naar Stichting AMBER Alert Europe gaat. De Stichting zal het geld gebruiken om haar Europese activiteiten op vlak van vermiste kinderen te kunnen blijven voortzetten. Per 23 juli droeg Netpresenter B.V. namelijk alle eigendomsrechten m.b.t het AMBER Alert om niet over aan Stichting AMBER Alert Europe. Hoewel in het artikel van Vrij Nederland anders wordt gesuggereerd, is Stichting AMBER Alert Europe een aparte rechtspersoon, een zelfstandige entiteit met een ANBI-status en officieel erkend als een goed doel door het CBF.

Daarnaast wordt door Vrij Nederland gesteld dat “AMBER Alert onterecht beweert dat de jaarlijkse vergoeding voor het AMBER Alert een subsidie betrof”. Ook deze stelling is onjuist. Zo heeft een hoogleraar subsidierecht onderschreven dat het een subsidie betrof, omdat het initiatief tot het opzetten en verder vormgeven van het AMBER Alert namelijk bij Netpresenter lag en niet bij de Politie. Ook het ministerie van Justitie liet zien dat het een subsidie betrof: AMBER Alert heeft lange tijd op de lijst gestaan van organisaties die een subsidie ontvangen van het Ministerie van Justitie.

Tot slot wordt de effectiviteit van AMBER Alert betwist. Dit doet Vrij Nederland naar aanleiding van een onderzoek naar het Amerikaanse AMBER Alert. De opsporingsprocessen van de Nederlandse Politie, en ook de inzet van het AMBER Alert en Vermist Kind Alert in Nederland, kunnen echter niet vergeleken worden met de situatie en werkwijze in de VS. Dit is dus geen valide en wetenschappelijke vergelijking. AMBER Alert heeft volgens de Nederlandse Politie meerdere malen geleid tot de gouden tip. Deze informatie heeft AMBER Alert bij afloop van de vermissingszaken rechtstreeks van de Politie ontvangen.