Over ons

Stichting AMBER Alert Europe

Stichting AMBER Alert Europe

Stichting AMBER Alert Europe zet zich 24/7 in voor vermiste of ontvoerde kinderen. Daarnaast dragen we bij aan de bescherming van kinderen tegen een vermissing en seksueel misbruik, zowel online als offline.

Over ons

De activiteiten van Stichting AMBER Alert Europe zijn stuk voor stuk gericht op het beschermen van kinderen tegen een vermissing of seksueel misbruik en het bijdragen aan de opsporing van vermiste of ontvoerde kinderen in Europa. Zo zetten we preventie- en bewustwordingscampagnes op, verzorgen we politietraining, voorzien we landen van AMBER Alert-systemen en stimuleren we grensoverschrijdende politiesamenwerking.

Stichting AMBER Alert Europe wordt gesteund door vermiste personen specialisten, NGO’s, politie en overheidsinstanties en 465 Europarlementariërs. De organisatie heeft 44 leden (NGO’s, ministeries en politie) in 28 landen.

Achtergrond

In 2008 werd AMBER Alert Nederland gelanceerd. Met een bereik van meer dan 12 miljoen Nederlanders werd AMBER Alert Nederland al snel een voorbeeld van de kracht van burgerparticipatie; in 94 procent van de gevallen werd het kind met succes gevonden. Per 23 november 2021 draagt Stichting AMBER Alert Europe Nederlandse vermist-kind-alerteringen over aan de Politie.

De oprichting van Stichting AMBER Alert Europe

Geïnspireerd door het succes van het Nederlandse AMBER Alert werd in 2013 Stichting AMBER Alert Europe opgericht met het volgende doel:

  • Een levensreddende factor zijn bij ontvoeringen of verdwijningen van kinderen in heel Europa;
  • Het ondernemen van alle verdere acties die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken of te bevorderen, in de ruimste zin van het woord
PEN-MP Group photo plus logo

Politienetwerk voor vermiste personen

Het Police Expert Network on Missing Persons (PEN-MP), een politienetwerk voor vermist personen dat werd opgericht door Stichting AMBER Alert Europe, is officieel erkend door de Raad van de Europese Unie en alle lidstaten. Het netwerk brengt inmiddels meer dan tachtig politiespecialisten op het gebied van vermiste personen uit 33 landen samen. Door het politienetwerk weten agenten beter welke buitenlandse collega om drie uur ’s nachts gebeld kan worden bij een vermissing die zich tot in dat land uitstrekt.

Om meer vermiste personen in Europa te redden, kunnen leden snel contact opnemen en overleggen over vermissingszaken. De PEN-MP biedt ook gespecialiseerde ondersteuning, advies en training aan haar leden.

Council of the European Union logo

Officiële erkenning door de Raad van de EU

De PEN-MP werd in 2016 aangekondigd onder het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Bij de start riep het Nederlandse voorzitterschap elke lidstaat op om een nationaal aanspreekpunt voor het netwerk aan te wijzen. Ter ondersteuning van het Nederlandse initiatief ondertekende een meerderheid van 465 leden van het Europees Parlement uit alle EU-lidstaten de schriftelijke verklaring van AMBER Alert Europe voor betere Europese samenwerking bij het redden van het leven van vermiste kinderen.

De PEN-MP is nu officieel erkend door de Raad van de Europese Unie met zijn formele aansluiting bij de Law Enforcement Working Party (LEWP).

Tsjechië
Petra Binkova
Nederland
Frank Hoen
Malta
Carmelo Abela
Slovenië
Damjan Miklič
Verenigde Staten
Caroline Humer
Luxemburg
Victor Reuter
Portugal
Patrícia Cipriano
Nederland
Rinus van Schendelen
Nederland
Henk Jansen
Nederland
Maurice Lenferink
3/
Image

Erkend door CBF

De Nederlandse Toezichthouder Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die sinds 1925 toezicht houdt op fondsenwerving door goede doelen. Het CBF heeft tot taak betrouwbare fondsenwerving en bestedingen te bevorderen door fondsenwervende organisaties te beoordelen en voorlichting en advies te geven aan overheidsinstellingen en het publiek.

EU-transparantieregister

AMBER Alert Europe is geregistreerd in het EU Transparantieregister onder nummer: 488692317424-44

ANBI

AMBER Alert Europe is door de Nederlandse overheid erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (“ANBI”) RSIN: 852414183. Adres Stichting AMBER Alert Europe Peter Treckpoelstraat 4, 6191 VK Beek, Nederland.