Project

Triage voor vermiste kinderen

Image
Project

Triage voor vermiste kinderen

Wanneer een kindvermissing wordt gemeld bij de politie is het van belang dat de politie eerst een inschatting maakt over de aard en ernst van de vermissing. Deze risicobeoordeling, oftewel triage, is cruciaal om te bepalen welke stappen er moeten worden genomen om het kind zo snel mogelijk terug te vinden.  Een ondermaatse reactie kan namelijk leiden tot ernstig letsel bij het kind en in sommige gevallen zelfs de dood. Overreactie daarentegen is een verspilling van opsporingsmiddelen en kan de privacy van het kind in gedrang brengen.

Om het mogelijk te maken voor politieorganisaties om eenzelfde triageproces voor vermiste kinderen te hanteren in Europa, heeft Stichting AMBER Alert Europe een handboek geschreven in samenwerking met politie-experts op vlak van vermiste personen.

Buikgevoel
Campagne
Pilotproject: preventiesessies op school
Project
Ik Deel Mij Niet
Campagne