Image
Pilotproject

Preventiesessies op school

Om kinderen weerbaarder te maken tegen een vermissing zijn we in 2022 gestart met een pilotproject op basisscholen. Binnen het pilotproject hebben we een workshop gegeven aan kinderen van groep 8 waarin ze handvaten kregen om zichelf te kunnen beschermen tegen een vermissing of ontvoering en online gevaren zoals online grooming. Tijdens een interactieve groepssessie konden de kinderen ook hun input geven over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Na een succesvolle pilot zal het project in 2023 worden uitgebreid.