Groep van meer dan 100 Europarlementariers steunen de doelstelling van AMBER Alert Europe om te komen tot een pan-Europees netwerk van kinderalarmen.

AMBER Alert Europe lanceert een informeel netwerk van politie-experts op het gebied van vermiste kinderen onder de naam AMBER Alert Europe Police Expert Group. Doel van dit informele netwerk is om te zorgen dat politie-experts snel en op informeel niveau hun collega’s in andere EU-landen kunnen contacteren bij vermiste kinderen-zaken waar ze advies over kunnen gebruiken of waarbij ze vermoeden dat het kind mee de grens is overgenomen. “Zaken zoals de vermissing van Madeline McCann en de moord op Mirco Schlitter laten zien dat het belangrijk is dat een dergelijke informele overlegstructuur van politie-experts er komt, in aanvulling op reeds bestaande formele structuren,” aldus Frank Hoen, oprichter van de stichting AMBER Alert Europe, waarbij ook de Nederlandse politie al vanaf het begin betrokken is.

De Police Expert Group is tevens de eerste stap naar de SPOC (Single Point of Contact) structuur die AMBER Alert Europe voorstaat om meer pan-Europese politiesamenwerking op het gebied van kinderalarmen en urgente kindervermissingen te bewerkstelligen. AMBER Alert Europe zou graag zien dat er een Europese AMBER Alert coordinator wordt aangesteld, verantwoordelijk voor het ondersteunen van de EU en ministeries en politie in de lidstaten bij het ontwikkelen en verbeteren van AMBER Alert plannen. Daarnaast zou de stichting graag zien dat er in iedere lidstaat een landelijke AMBER Alert coordinator wordt aangesteld; een politie-expert op het gebied van urgente kindervermissingen die helpt het landelijke systeem en bijbehorende structuren te creeren, doorontwikkelen en het bereik van de kinderalarmen helpt vergroten. In de VS is een dergelijke structuur al bijzonder succesvol; het AMBER Alert Plan heeft daar al 702 kinderlevens gered.

“Met de oprichting van dit informele netwerk van politie-experts, nemen we weer een stap in de richting van ons belangrijkste doel: zorgen dat ieder vermist kind in Europa een even grote kans heeft om op tijd te worden gevonden. Ongeacht waar het kind vandaan komt of waar het vermist raakt. Het zou zelfs niet uit moeten maken of een kind vermist raakt in de buurt van een grens of niet – want voor kinderontvoerders bestaan er ook geen grenzen,” vervolgt Hoen. “De formele lijnen liggen er. Maar die lijnen kunnen even duren en juist in deze gevallen telt iedere minuut. Daarom kan een snel belletje naar je politiecollega in een buurland zo’n groot verschil maken voor een vermist kind.”

De AMBER Alert Europe Police Expert Group werd officieel gelanceerd op de ‘Child Alerting in the EU’ conferentie die op 15 oktober werd georganiseerd in het Europees Parlement in Brussel (http://www.amberalert.eu/Event.aspx). Dit was tevens de eerste keer dat deze politie-experts samen kwamen en elkaar trainingen gaven over het onderwerp urgente kindervermissingen.

De 90 vertegenwoordigers van ministries en politieorganisaties van 20 verschillende landen, zijn niet de enige die de doelstelling om te komen tot een pan-Europees netwerk van relevante NGOs en internationale organisaties die deelnemen aan de expert conferentie, kinderalarmen steunen. Meer dan 100 Europarlementariers staan achter deze doelstelling: http://www.amberalert.eu/Members.aspx

Andere aankondigingen op de conferentie waren:

  • De start van een grensoverschrijdend vermiste personen pilot project in de Euregio Maas-Rijn. Binnen dit project werkt de Duitse, Nederlandse en Belgische Politie (samengebracht in EMROD) samen met AMBER Alert Europe aan het helpen verder verbeteren van de politiesamenwerking op het gebied van vermiste personen, en aan een betere verspreiding van door de politie in één land publiek gemaakte informatie over vermiste personen aan de andere kant van de grens. Het is de verwachting dat de kennis opgedaan binnen deze pilot ook interessant zal zijn voor andere grensgebieden in de EU.
  • AMBER Alert Europe streeft ernaar te komen tot een pan-Europees netwerk van kinderalarmen. Op dit moment hebben slechts 7 EU-lidstaten een kinderalarm dat meer dan 1 keer is ingezet. Daarom helpt AMBER Alert Europe lidstaten bij het creëren van een effectief AMBER Alert systeem. Door middel van crowdsourcing wordt innovatieve technologie ontwikkeld die in meerdere landen kan worden gebruikt. Op de conferentie werd aangekondigd dat zowel Polen als Slowakije AMBER Alert-technologie gaan gebruiken die ook al wordt gebruikt in Nederland. Nederland was een van de landen die al vanaf het begin betrokken is geweest bij het AMBER Alert Europe initiatief.
  • Nieuwe innovatieve modules die de effectiviteit en het bereik van het AMBER Alert verder vergroten en die toegevoegd kunnen worden aan bestaande systemen werden gedemonstreerd. Bij het ontwikkelen van nieuwe technologie onder de vlag van AMBER Alert Europe richt men zich vooral op media die de privacy van de vermiste personen zo min mogelijk aantast, dat wil zeggen media waarbij de informatie over de vermiste persoon niet op het internet blijft hangen wanneer de persoon in kwestie weer gevonden wordt.