Eerste stap genomen richting Europees AMBER Alert plan; het Amerikaanse AMBER Alert Plan redde al 702 kinderlevens.

Polen en Slowakije gaan beide dezelfde AMBER Alert technologie uitrollen als gebruikt wordt in Nederland. De Nederlandse politie kan met een AMBER Alert direct 12 miljoen mensen waarschuwen wanneer er een kind vermist wordt en de politie vreest dat het leven van het kind direct gevaar loopt. Het Nederlandse kinderalarm gebruikt ieder beschikbaar medium, zoals TV, radio, snelwegborden, SMS-jes, e-mail, website banners, reclameschermen, PC-screensavers, smartphone apps en sociale media zoals Twitter en Facebook, en wordt ongeveer 200 keer per jaar ingezet voor zowel echte AMBER Alerts als andere urgente kindervermissingen.

Deze aankondiging werd gedaan op de ‘Child Alerting in the EU’ conferentie voor politie-experts die op 15 oktober werd gehouden in het Europees Parlement. De conferentie werd georganiseerd door de stichting AMBER Alert Europe en Europarlementariër Sophie in ’t Veld. De Nederlandse nationale politie is vanaf het begin betrokken bij de stichting AMBER Alert Europe. Deze stichting werd opgericht om de EU-lidstaten te ondersteunen bij de inrichting van een effectief kinderalarm en om te helpen de pan-Europese politiesamenwerking op het gebied van urgente kindervermissingen te verbeteren.

De Poolse nationale politie sloot zich recent aan bij AMBER Alert Europe. De twee organisaties gaan samenwerken om het Poolse kinderalarm (in Polen Child Alert genoemd) dat in november 2013 werd gelanceerd verder te verbeteren. Door middel van de samenwerking met AMBER Alert Europe, wil de Poolse politie het huidige kinderalarm uitbreiden met nieuwe technologische mogelijkheden, zoals die ook al worden gebruikt in bijvoorbeeld Nederland, om zo het bereik van een Pools Child Alert verder te vergroten. Binnen de Poolse politie is het Center for Missing Persons KGP verantwoordelijk voor het Child Alert.

De Slowaakse politie en de NGO Child Helpline (Linka detskej istoty, onderdeel van de Slowaakse Committee voor UNICEF) werken ook samen met AMBER Alert Europe. Doel is om volgend jaar eenzelfde AMBER Alert systeem uit te rollen in Slowakije.

Het National Coordination Mechanism of the Search for Missing Children (NKMPPD), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Tsjechië, en de Duitse vermiste kinderen-NGO Initiative Vermiste Kinder – die de Duitse politie ondersteunt door signalementen van vermiste kinderen te verspreiden wanneer zij daarom verzoeken – zijn eveneens lid van AMBER Alert Europe. Dankzij de samenwerking binnen AMBER Alert Europe, kan een vermist kind nu snel onder de aandacht worden gebracht van de buurlanden als de politie aanwijzingen heeft dat het kind wellicht de grens mee is overgenomen.

“Toen we het Child Alert in Polen aan het bouwen waren, hebben we veel profijt gehad van de ervaringen van andere landen waar al een werkend kinderalarm was. We hebben bijvoorbeeld veel geleerd van de ervaringen van de Nederlandse politie, en zijn erg dankbaar voor het advies en de ondersteuning die de Nederlandse politie ons heeft geboden. We zien het Nederlandse systeem als een van de meest ontwikkelde AMBER Alert systemen die er zijn. Door de samenwerking met AMBER Alert Europe kunnen we het Poolse Child Alert naar een hoger niveau tillen en het bereik van een Pools Child Alert-bericht verder vergroten,” zei Insp. Marek Dzialoszynski, Chief Commander van de Poolse Politie.

“Deze dag markeert een belangrijke stap vooruit in ons streven om te zorgen dat kinderen in Europa veilig kunnen opgroeien. Dat er zulke nauwe samenwerking bestaat tussen zoveel EU-lidstaten, en zelfs gelijksoortige AMBER Alert-systemen worden gebruikt in verschillende landen, zorgt ervoor dat er sneller grensoverschrijdende actie kan worden ondernomen als er een kinderleven gevaar loopt. Ik weet zeker dat een Europees AMBER Alert plan – net als het Amerikaanse plan – veel kinderlevens zal redden,” zei Frank Hoen, oprichter AMBER Alert Europe.