Minister Ard van der Steur van Justitie en Veiligheid kondigt een Europees politienetwerk voor vermiste kinderen aan. Het netwerk werd aangekondigd op 25 mei, de internationale dag voor vermiste kinderen tijdens een conferentie met vertegenwoordigers van onder andere 25 Europese lidstaten, de Europese Commissie, Interpol en NGO’s.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie: “Vermissingen zijn door de soms jarenlange onzekerheid voor naasten vaak zeer ingrijpend. Het is daarom cruciaal dat we in Europees verband nauw samenwerken om zaken zo snel en effectief mogelijk op te lossen. Als EU voorzitter hebben we daar nu de kans toe.”

Europees Parlement steunt NL voorzitterschap

De oproep van Minister Van der Steur wordt gesteund door het Europees Parlement. Een overgrote meerderheid van 465 Europarlementariërs, uit alle lidstaten en politieke partijen, steunt het initiatief van AMBER Alert om te komen tot betere grensoverschrijdende samenwerking.

V&JMissingPersons-Group1WEB